Behandlings-kompetanse

Komposteringsplattform

Styring av materialflyt:

Inngang hageavfall bedrifter og privatpersoner Frakt bulk av kompost og sagflis

Bruksområder

 

 • Veiing inngang hageavfall
 • Veiing ut fra:
  • Sagflis til presseenheter som lager oppvarmingsgranulat
  • Kompost til landbruk, privatpersoner og hagesentre
 • Veiing på skuffe ved forhåndslasting før forskriftsmessig veiing på brovekt

Produits

 

 • Brovekt / Fotgjenger- eller lastebilpunkt / programvare inn-/utgang lastebiler /grønt-rødt lys / barrière inn/ut av bro

compostage

 • Brovekt / Fotgjenger- eller lastebilpunkt / programvare inn-/utgang lastebiler /grønt-rødt lys / barrière inn/ut av bro

borne_bi300_compost_big

 • Transduktor på hydraulisk krets på lasteren

pecompost

Metaniseringsenhet

Styring av materialflyt:

Inngang restavfall, bioavfall til gjenvinning Utgang produkter: 3 qualités de Composts 3 komposttyper

Bruksområder

 

 • Kontroll av adgang til anlegget
 • Kvantifisering av innkommende restavfall og bioavfall Veiing av ferdigproduktene ved frakt av kompost

Produkter

 

 • Brikkeleser / barrière / berøringsskjerm / intercom / programvare trafikk / kamera / portal for kontroll av radioaktivitet

 

 • Brovekt / Fotgjenger- eller lastebilpunkt / programvare inn-/utgang / sentralisert programvare ekstranett / utgangsbarrièrer bro / automatisk avlesing nummerskilt med laserkamera, foto av traktor eller sjåfør tilknyttet veiing / programvare radioaktivitet tilknyttet veiing

 

energy valorization unit energigjenvinning

Styring av materialflyt:

Inngang hush.avfall, ind.avfall, smittsomt avfall

Bruksområder

 

 • Kontroll av adgang til anlegget
 • Veiing inn-/utgang biler
 • Identifikasjon, kontroll av radioaktivitet og veiing av beholdere med smittsomt avfall ved mottak
 • Veiing på sorteringsbånd etter sikting
 • Veiing på slaggbånd før lagring eller frakt

Produkter

 

 • Brikkeleser / barriere / berøringsskjerm / intercom / programvare trafikk / kamera / portal for kontroll av radioaktivitet

controle_acces2

 • Brovekt / Fotgjenger- eller lastebilpunkt / programvare inn-/utgang / sentralisert programvare ekstranett / utgangsbarrièrer bro / automatisk avlesing nummerskilt med laserkamera, foto av traktor eller sjåfør tilknyttet veiing / programvare radioaktivitet tilknyttet veiing

chambery_metropole

 • Plattformer på bakken, nedgravd eller med adgangsramper tillatt vekt 600 kg
 • Detektor radioaktivitet, programvare for sporing

 

 • Kontroll av mengde, integrert vekt, regulering av materialmating, totalsum av tonn gjennom systemet osv.

 

 • Integrert vekt for salg på samlebånd for landevei eller jernbane
 • Transportørvekt for elvetransport

 

Lager for sluttavfall

Styring av innkommende:

DU Inngang sluttavfall

Bruksområder

 

 • Styring av innkommende

Produkter

 

 • Brovekt / portal for detektering av radioaktivitet / lastebilpunkt / programvare inn-/utgang / sentralisert programvare / barriere inn/ut av bro
 • Integrert vekt på båndekstraktor under lagringssikt

csdu_big

Kloakkrenseanlegg

Styring av materialflyt:

Mottak av avløpsmateriale, Fastsettelse av tonnasjebehandling, Frakt av fuktig slam eller slam i granulatform

Bruksområder

 

 • Styring av fylling av slamlagringscontainere
 • Veiing av annet innkommende avløpsmateriale
 • Måling av mengde slam ved utgang tørking-kalking og før lagring på bakken
 • Kvantifisering av tonnasje med fuktig slam til spredning eller av tørket slam til utvendig lagring

Produkter

 

 • Plattform betong / info fyllingsterskel / brikkeleserpunkt / styringsprogramvare
 • Integrert vekt på bånd ved utgang filterpresse for totalsum tonn satt i container og vektstyring av retningsvelger.

 

 • Brovekt / lastebilpunkt / programvare inn-/utgang / sentralisert programvare / barrière inn/ut av bro

 

 • Integrert vekt på mobilt samlebånd
 • Transportørvekt for elvetransport
 • Heldekselt doserer for bruk i ATEX-omgivelser

station_epuration

 • Brovekt / lastebilpunkt / programvare inn-/utgang / sentralisert programvare / barrière inn/ut av bro

station_epuration