Chovatelství

Farma / Chovná prasata, skot, ovce

Kvantitativní řízení toku:

Vstup: ověření dodávek surovin, pevná-tekutá hnojiva
Výstup: Expedice zvířat klientům nebo na porážku
Měření tonáže krmiv dodávaných do chovu nebo střediska pro skladování
FAF: Dávkování, míchání

POUŽITÍ

 

 • Přímý prodej produkce,
 • ověřování tonáže hlášené středisky pro skladování,
 • Ověření příjmu: hnojiva, semena, …
 • Vážení dobytka na výstupu z farmy.
 • Ověření dodávek surovin
 • Dávkování složek pro výrobu krmiv na farmě

PRODUKTY

 

 • Mostní váha betonová nebo ocelová,
 • široký most pro traktory s nízkotlakými pneumatikami,
 • tiskárna

roc_expagri_big

 • Mostní váha betonová / Software E/S pro kamióny

elevage

 • Systémy pro vážení násypek,
 • na podlahové plošině,
 • pomocné váhy