Extracţie

CARIERĂ / CARIERĂ DE NISIP

Toate carierele utilizează sisteme de cântărire fixe sau integrate pentru gestionarea calităţii materialelor pe care le produc şi pentru măsurarea cantităţii produselor finite, simple sau recompuse, pe care le expediază clienţilor.

Datorită cunoaşterii activităţii din domeniul agregatelor, PRECIA-MOLEN, fabricant cunoscut şi recunoscut pentru cunostinţele sale în cântare auto, şi-a mărit continuu oferta destinată carierelor, integrând progresiv cântarele de bandă, cântărirea în cupă, trapele de dozare, extractoarele cu bandă şi programele de recompoziție pe care le gestionează.

aplicaţii

 

 • Gestionarea expedierilor de material către clienţi
 • Gestionarea producţiei: determinarea sarcinii circulante
 • Reglarea alimentărilor concasoarelor şi ciururilor
 • Gestionare stocuri: determinarea tonelor sustrase din stocul măsurat, prin calitate, tonajele stocate
 • Încărcare în utilizare internă a camioanelor, vagoanelor sau barjelor
 • Încărcare în utilizare internă a camioanelor, vagoanelor sau barjelor
 • Evacuarea filerului
 • Controlul suprasarcinii
 • Recompoziție granulară, Volumetrică sau Ponderală
 • Analiza calitativă a producţiei: produse finite şi în curs de fabricare

Produse

 

 • Cântar auto fix sau de şantier, Program de gestionare intrări-ieşiri de camioane, Bornă pentru şofer, control de acces barieră-semafor bicolor-alimentare solară

photo1

 • Control debit cu indicator de tendinţă, cântar cu suporți multipli de înaltă precizie între concasoarele primar şi secundar, Program de control al producţiei

 • Cântar mono-suport pe transportor elevator sau elevator pentru stocare
 • cântar mono-staţie pe bandă colectoare de sustragere a grămezii stoc
 • Program de control al producţiei

photo2

 • Trapă de încărcare, Pod de încărcare sub buncăr, buncăr de pre-încărcare pe celule de sarcină
 • Cântar mono-suport pentru pre-încărcare înainte de cântărirea pe cântarul auto.

chgt_camion_bt_big

 • Pod de încărcare sub buncăr cu bornă de cântărire, Buncăr tampon pe celule de sarcină cu bornă de cântărire
 • Cântar multi-suport pe transportor cu bandă,
 • Transportor cu bandă cu cântărire autonomă, pentru evitarea întoarcerii la cântarul auto.

photo3

 • Lanţ de măsurare pentru siloz filer prin 3 sau 4 celule de sarcină de compresie, cu alimentare siloz neîntreruptă în timpul fazei de pre-încărcare.

photo4

 • Traductoare de presiune hidraulică încorporate pe încărcător cu cupă
 • Traductor de presiune pneumatică integrat pe camioane
 • Cântar de bandă mono-suport pe bandă de încărcare
 • Extractor ponderal sub buncăr tampon tampon

photo5

 • Trapă de dozare, Extractor volumetric cu bandă, Extractor ponderal cu bandă, automatizare de comandă şi program de recompoziție

photo6

 • Cântar de laborator cu plajă de măsurare redusă şi precizie înaltă, imprimantă

photo7