Håndtering lagring

Kornsilo

Kornhandlere, grossister, kooperativer Mengdestyring av flyt av råstoffer:
Inngang: innkommende produkter fra medlemmene:
Utgang: Frakt til kunden
Rotasjon: Intern overføring mellom siloer

Bruksområder

 

 • Kvantifisering av innkommende korn fra medlemmene / Kontroll av leveranser av kvegføde, flytende gjødsel, Kontroll av overvekt før frakt på landevei / Kvantifisering av leverte mengder for fakturering
 • Road Forhåndslasting av lastebil for frakt av fast gjødsel
 • Lasting/lossing med lovlig måleteknikk for frakt / mottak via transport på vei, jernbane eller elv Overføring til ny silo for lufting og tørking av produktene
 • Prøveanalyse,
 • fuktighetsmåling

Produkter

 

 • Brovekt i betong med lovlig måleteknikk
 • Styringsprogramvare inn-/utgang lastebiler

coop1

 • Integrert bro til intern bruk før veiing på brovekt

coop3big

 • Kretsvekt i klasse 0,2 eller 0,5
 • ATEX-utgave 1/3 D eller 2/3 D
 • Vekt med plate i rustfritt stål, laboratorievekt

labo_coop

Havnesilo

Interne overføringer:

Mengdestyring av lagerarbeid i:
Inngang: lossing skip, tollpliktig
Utgang: lasting skip, tollpliktig

Bruksområder

 

 • Veiing frakt via landevei, kontroll av overvekt Veiing ved mottak, intern levering/henting havn
 • Lossing skip eller tog med lovlig måleteknikk
 • Prøveanalyse,
 • fuktighetsmåling

Produkter

 

 • Brovekt betong, programvare inn-/utgang lastebiler, lastebilpunkt

siloport1big

 • ATEX-utgave 1/3 D eller 2/3 D

silo

 • Vekt med plate i rustfritt stål, laboratorievekt

labo_coop

Behandling såkorn, kvegføde

Mengdestyring av flyt:

Inngang: innkommende råstoffer
Utgang: Frakt til kunder av foredlede produkter
Foredling: Dosering, blanding og tilsetninger

Bruksområder

 

 • Veiing Mottak-Frakt via landevei
 • Kontroll av overvekt
 • Blandinger
 • Tilsetninger
 • Overføring til ny silo for lufting
 • Tørking og behandling av produktene
 • Prøveanalyse
 • Fuktighetsmåling

Produkter

 

 • Brovekt betong, programvare inn-/utgang lastebiler, lastebilpunkt

 

 • Doserer med bånd
 • Sikt med vekttap
 • Målekjede

 

 • Kretsvekt i klasse 0.5 og ATEX-utgave 1/3 D eller 2/3 D

 

 • Vekt med plate i rustfritt stål
 • Laboratorievekt