Innsamling

SORTERING

Styring av avfallshenting fra avfallspunkter eller direkte

Bruksområder

 

 • Veiing av containere fra direktehenting
 • Veiing av containere fra avfallspunkter

Produkter

 

 • veiing på BOM: målekjede med klippesensorer på dobbel chassis

pesee_bom_big

 • Transportert veiing ytterst på kran: trådløs krokvekt

Gjenvinningsstasjon

Styring av avfall fra privatpersoner og bedrifter

Bruksområder

 

 • Kontroll av adgang til anlegget
 • Estimert volum på innkommende
 • Veiing av innkommendes

Produkter

 

 • Brikkeleser / barrière / berøringspunkt / intercom / Programvare for trafikk

controle-acces

 • Lomme-PC med integret brikkeleser for avstandsoppdatering av databasen: arbeid uten PC på anlegget

estimation-volumetrique

 • hageavfall / grus / grovavfall: Infrastruktur på bakken under containeren eller brovekt på vei, utstyrt med sjåførpunkt med brikkeleser og skriver / programvare for styring av fyllingsterskel for utløsning av rotasjoner
 • DMS: Veieplattform 30 kg eller 300 kg, legges på bakken eller graves ned
 • EE: Veieplattform 600 kg, legges på bakken eller brovekt lastebil
 • Styringsprogramvare inn-/utgang biler: Fotgjengerpunkt / lastebilpunkt / programvare inn-/utgang / sentralisert programvare ekstranett / styring barrière inn/ut av bro og/eller anlegg

rocdechetbig

Overføringsstasjon

Styring innkommende avfall fra gjenvinnings- og avfallsstasjoner som skal til resirkuleringsanlegg

Bruksområder

 

 • Veiing av innkommende

Produkter

 

 • Brovekt / Fotgjenger-lastebilpunkt / programvare inn/ut / sentralisert styringsprogramvare / barrière utgang bro / kontrollportal for radioaktivitet

pont-quai-transfert

Sorteringsanlegg

Kvalitativ og kvantitativ avfallsstyring

Inngang: innkommende fra sortering. Utgang: Expé filières recyclages ou exutoires Frakt resirkulering eller annet.

Bruksområder

 

 • Veiing av innkommende
 • Veiing av ballene ved utgang presse
 • Veiing giftig avfall / spesialhush.avfall / smittsomt avfall
 • Veiing EE-avfall
 • Karakterisering av kvaliteten på innkommende
 • Veiing på sorteringsbånd etter sikting
 • Regulering av matingsmengde av materialer

Produkter

 

 • Brovekt i betong / Fotgjenger-lastebilpunkt / programvare inn/ut / sentralisert styringsprogramvare / barrière utgang bro

pont_centre_tri

 • Veieplattform 300 kg, på bakken
 • Transportert veiing på gaffeltruck
 • Veieplattform 600 kg, legges på bakken eller graves ned
 • Brovekt / lastebilpunkt / programvare inn-/utgang lastebiler / grønt-rødt lys / barrièrer inngang-utgang fra bro
 • Veieplattform 20 til 300 kg, legges på bakken eller graves ned
 • Plattformer på bakken for å veie resultatet av sorteringen med en representativ prøve.
 • Programvare for kvalitativ avfallsstyring

chaine_caracterisation

 • Kontroll av mengde, integrert vekt med totalsum av tonn gjennom systemet

pesage_continu_calcin