Manipulare depozitare

Producător de cereale, negociatori, cooperative

Gestionarea cantitativă a fluxurilor de materiale:

Intrare: intrările membrilor. Ieşire: expedierea spre clienţi.
Rotaţie: transferuri interne

aplicaţii

 

 • Determinarea intrărilor de cereale din partea membrilor
 • Verificarea livrărilor de furaje pentru vite
 • îngrăşământ lichid
 • Controlul pentru evitarea suprasarcinilor înainte de expedierea
 • rutieră
 • Determinarea cantităţilor livrate în vederea facturării
 • Pre-încărcarea camionului înaintea expedierii îngrăşămintelor solide
 • Încărcarea/descărcarea în Tranzacții Comerciale pentru expediere/recepţie prin transport rutier
 • Feroviar sau fluvial Transfer pentru aerarea şi uscarea produselor
 • Analiza eşantionului
 • măsurarea umidităţii aerului

Produse

 

 • Cântar auto din beton conform normelor de metrologie legală
  Program de gestionare a intrărilor/ieşirilor de camioane

coop1

 • Cântar de bandă pentru utilizare internă, înainte de cântărirea pe Cântarul auto

coop3big

 • Cântar de bandă pentru utilizare internă, înainte de cântărirea pe Cântarul auto
 • Cântar cu platou din inox
 • Cântar de laborator

labo_coop

Silozuri portuare

Gestionare Cantitativă a mărfurilor manipulate în:

Intrare: descărcare navă, control vamal
Ieşire: încărcare navă, control vamal
Rotaţie: Transferuri interne

aplicaţii

 

 • Cântărirea la Expediere rutieră
 • Controlul pentru evitarea suprasarcinii Cântărirea la recepţie
 • Transportul intern
 • Descărcarea navelor sau trenurilor în Tranzacții Comerciale sub control vamal
 • Încărcare  în Tranzacții Comerciale pentru expedierea pe cale rutieră
 • feroviară sau fluvială Transfer pentru aerarea
 • uscarea şi procesarea produselor
 • Analiza eşantioan
 • măsurarea umidităţii aerului

Produse

 

 • Cântar auto din beton, Program de gestionare intrări/ieşiri camioane, Unitate pentru camioane grele, Barieră

siloport1big

 • Cântar de flux clasa 0.2 sau 0.5
  versiune ATEX 1/3 D sau 2/3 D

silo

 • Cântar de flux clasa 0.2 sau 0.5
  versiune ATEX 1/3 D sau 2/3 D

siloport2big

 • Cântar cu platou din inox
 • Cântar de laborator

labo_coop

Procesarea seminţelor, furaje pentru vite

Gestionare Cantitativă a fluxurilor:

Intrare: intrări de materii prime
Ieşire: expedierea către clienţi a produselor transformate
Proces: dozarea amestecurilor şi aportul de aditivi

aplicaţii

 

 • Cântărirea la Recepţie-Expediere pe cale rutieră
 • Controlul suprasarcinii
 • Gestionarea Amestecurilor
 • adăugarea aditivilo
 • Transfer pentru aerarea
 • uscarea şi procesarea produselor
 • Analiza eşantioan
 • Măsurarea umidităţii aerului

Produse

 

 • Cântar auto din beton, Program de gestionare intrări/ieşiri camioane, Unitate pentru camioane grele, Barieră

 

 • Dozator cu Bandă, Buncăr cu pierdere de greutate
 • Lanţ de măsurare

 

 • Cântar de flux clasa 0.5 şi versiune ATEX 1/3 D sau 2/3 D

 

 • Cântar cu platou din inox
 • Cântar de laborato