Příjem a skladování

Příjem a skladování

Ocenění vstupů, analýza, skladování: první nutný krok k identifikaci a vyhodnocení sledovatelnosti ve spojení s ERP a systémy GPAO.

POUŽITÍ

 

 • Řízení příjmu mléčných výrobků
 • Řízení příjmu vína
 • Příjem masa
 • Příjem masa
 • Příjem sypkých materiálů
 • Příjem: Analýza vzorků
 • Skladování surovin

PRODUKTY

 

 • Mostní váha / samoobslužný terminál / software

pb_laiterie_big

 • Snímače, indikátory, software, automatizace

conquet_big

 • Váhy visuté a závěsné, nerezové indikátory

m_viande_big

 • Podlahové plošiny a nerezové indikátory

r4s_i200ms_big

 • Jeřábová váha

crochet_peseur_big

 • Laboratorní váhy

labo_big

 • Snímače, indikátory, rozhraní fieldbus