Producţie

Industria zahărului / Distilerie / Biocarburant

PRECIA MOLEN vă pune la dispoziţie întreaga gamă de instrumente de cântărire necesare proceselor activităţii dumneavoastră
Intrare: pod centru de recepţie sfeclă de zahăr,
Ieşire: pod de încărcare cisterne zahăr sau pulpă + plante pentru deshidratare
Proces: Cântărire stoc, tăiţei de sfeclă de zahăr, piatră, cocs, depozitare etc.

Aplicaţii

 

 • Cântărirea la Recepţie a intrărilor: camioane cu sfeclă de zahăr
 • Ulei sau cereale
 • Trenuri de cereale diverse
 • Expedierea de Zahăr, alcool sau Biocarburant, în Tranzacții Comerciale pentru vrac solid sau lichid, pe cale rutieră sau feroviară
 • Pre-încărcarea camioanelor pentru expedierea zahărului pe cale rutieră
 • Cântărirea pe linie pentru gestionarea procesului: cărbune, sfeclă de zahăr, atelier de spălare, tăiţei de sfeclă de zahăr, plante, pulpă, plante + pulpă, instalaţie de topire a zahărului
 • Amestec piatră şi cocs
 • Expedierea şi recepţia în Tranzacții Comerciale pe cale rutieră, feroviară sau fluvială
 • Determinarea zahărului depozitat pentru calculul subvenţiilor
 • Supus controlului FIRS

ProdusE

 

 • Cântar auto rutier, Program de gestionare intrărilieşiri, Unitate pentru camioane de mare tonaj, barieră

 

 • Cântar auto Vagon / Program intrări/ieşiri / Program de gestiune

 

 • Cântar de bandă cu utilizare internă sau cântar cu melc, înainte de cântarul auto în Tranzacții Comerciale

 

 • Cântar de bandă cu unul sau mai multi suporti de role, dozator cu bandă, cântar cu melc

 

 • lanţ de cântărire pentru mai multe canale, cu celule de sarcină de forfecare şi montaj cu bilă sub extractor cu vibraţie

 

 • Cântar de flux din clasa 0.2 şi versiune ATEX 1/3 D

 

 • Cântar de flux din clasa 0.5 şi versiune ATEX 1/3 D
 • Cântar de bandă din clasa 1 şi versiune ATEX 2/3 D

 

Morărit / Fabrici de amidon

Gestionare Cantitativă a fluxurilor de materiale:
Intrare: achiziţie Materii Prime
Ieşire: Expediere Produse finite
Proces: Alimentare linii de fabricaţie

aplicaţii

 

 • Cântărirea la Recepţie-Expediere pe cale rutieră, controlul suprasarcinii
 • Pre-încărcarea camioanelor cu produs finit înainte de cântărirea pe pod
 • Măsurarea debitului pentru reglarea procesulu
 • Încărcarea cu greutatea netă pentru expediere în Tranzacții Comerciale, pe cale rutieră, feroviară sau fluvială
 • Transfer pentru proces şi procesare
 • Analiza eşantioan
 • Măsurarea umidităţii aerului

Produse

 

 • Cântar auto din beton, Program de gestionare intrări/ieşiri camioane, Unitate pentru camioane grele, Barieră

 

 • Cântar pe bandă, Bandă cântărită, cântar cu melc etanş, minidozator cu bandă în carcasă

 

 • Cântar de flux din clasa 0.2 şi versiune ATEX 1/3 D
 • Cântar transportor din clasa 1

 

 • Cântar de flux din clasa 0.5 şi versiune ATEX 1/3 D sau 2/3 D

 

 • Cântar cu platou din inox
 • Cântar de laborator