Produkcja

Cukier, Destylaty, Biopaliwa

PRECIA MOLEN oddaje do Państwa dyspozycji całą gamę urządzeń wagowych niezbędnych do prowadzenia Waszej działalności.
Wejście: waga samochodowa na placu surowcowym
Wyjście: wagi do załadunku cystern cukru lub pulpy, …
Proces: ważenie na placu surowcowym, wysłodków, wapna, węgla, przechowywanie,…

Aplikacje

 

 • Ważenie dostaw samochodowych: buraki, rośliny oleiste lub zboża
 • Ekspedycja cukru, alkoholu lub biopaliwa w MP produktów sypkich luzem lub płynnych transportem drogowym lub kolejowym
 • Wstępny załadunek samochodów cukrem
 • Ważenie ciągłe technologiczne: buraki, zanieczyszczenia, krajanka, wysłodki, brykiety, cukier
 • Mieszanina “Kamień wapienny z koksem”
 • Ekspedycja i przyjęcie w Metrologii Prawnej transportem drogowym, kolejowym lub wodnym
 • Określanie ilości przechowywanego cukru dla rozliczenia kwoty cukru

Produkty

 

 • Waga samochodowa, Program obsługi wagi samochodowej, Program do zarządzania, Terminal samoobsługowy, szlabany

 

 • Waga samochodowa i kolejowa, Program obsługi wagi samochodowej, Program do zarządzania

 

 • Waga taśmociągowa technologiczna lub podajnik śrubowy ważony przed wagą samochodową

 

 • Waga taśmociągowa jedno i wielokrążnikowa, dozownik taśmowy, podajnik śrubowy ważony, itp.

 

 • Układ pomiarowy wagowy wielokanałowy z czujnikami na ścinanie i gniazdem kulowymr

 

 • Waga odważająca klasy 0,2 lub 0,5 oraz w wersji ATEX 1/3 D lub 2/3 D

 

 • Waga odważająca klasy 0,2 lub 0,5 oraz w wersji ATEX 1/3 D lub 2/3 D
 • Waga taśmociągowa Klasa 1 oraz wersja ATEX 2/3 D

 

Mąka, Skrobia

Zarządzanie ilościowe przepływem materiałów na wejściu przy zakupie surowców, na wyjściu przy ekspedycji produktów finalnych i w technologii do zasilania linii produkcyjnych

Aplikacje

 

 • Ważenie Dostawy-Ekspedycja drogowa, kontrola przeładowania
 • Załadunek wstępny samochodów produktami końcowymi przed ważeniem na wadze samochodowej
 • Pomiar przepływu do sterowania procesem produkcyjnym
 • Załadunek ciężaru netto dla ekspedycji w Metrologii Prawnej transportem drogowym, kolejowym lub wodnym
 • Transfer międzyoperacyjny
 • Analiza próbek, pomiar wilgotności

Produkty

 

 • Waga samochodowa betonowa, Program obsługi wagi samochodowej,
  Program do zarządzania, Terminal samoobsługowy, szlabany

 

 • Waga taśmociągowa, przenośnik ważący, Podajnik śrubowy wagowy, mini-dozownik taśmowy w obudowie

 

 • Waga odważająca klasy 0,2 lub 0,5 oraz w wersji ATEX 1/3 D lub 2/3 D
 • Waga taśmociągowa Klasa 1

 

 • Waga odważająca klasy 0,2 lub 0,5 oraz w wersji ATEX 1/3 D lub 2/3 D

 

 • Waga z szalką nierdzewną, waga laboratoryjna, wagosuszarka