Przetwórstwo

Produkcja, Dystrybucja Energii

 

PRECIA MOLEN oddaje do Państwa dyspozycji całą gamę urządzeń wagowych niezbędnych do prowadzenia Waszej działalności, zwłaszcza instrumentów wagowych i do zarządzania używanych bezpośrednio w strefie Ex.

 

Aplikacje

 

 • Kontrola ilości ciekłego gazu załadowanego do cysterny
 • Sprawdzenie ilości surowców na miejscu dostarczanych transportem kołowym, kolejowym wodnym lub morskim
 • Sprawdzenie dostaw surowców dostarczanych bezpośrednio za pomocą przenośników taśmowych
 • Regulacja poziomu węgla w zbiornikach buforowych. Ilość zużytego węgla podczas sezony grzewczego
 • Poziom zapasów
 • Zarządzanie ładowarką
 • Analiza ilościowa próbek w laboratorium

Produkty

 

 • Kontrola dostępu-szlabany, Waga samochodowa Ex, Wyświetlacz zewnętrzny Ex, Program do zarządzania ruchem na wadze, interfejs człowiek-maszyna oraz automatyka punktu załadowczego
 • Waga kolejowa ze zsypem wyładowczym. Waga taśmociągowa jednokrążnikowa na placu składowym. Waga cykliczna dla paliw alternatywnych.
 • Waga taśmociągowa jednokrążnikowa technologiczna lub wielokrążnikowa dla transakcji
 • Waga taśmociągowa wielokrążnikowa do nawęglania, technologiczna lub dla transakcji
 • Układ pomiarowy z czujnikami na ściskanie do silosów
 • Przetwornik ciśnienia w obwodzie hydraulicznym ładowarki
 • Waga o niskiej nośności i wysokiej precyzji, analizator wilgotności

Cement, gips, nawozy sztuczne

PRECIA MOLEN oddaje do Państwa dyspozycji całą gamę urządzeń wagowych niezbędnych do prowadzenia Waszej działalności, począwszy od ważenia statycznego do dozowania ciągłego.

Aplikacje

 

 • Zarządzanie dostawami surowców na miejscu
 • Rozładunek wagonów lub statków w metrologii prawnej (MP), zasilanie ciągłe przenośnikiem z przylegającego kamieniołomu
 • Stanowisko załadunku ciężarówek, Ekspedycja produktów finalnych
 • Podawanie materiałów ze składowisk do instalacji technologicznych, dozowanie klinkieru, zarządzanie mieszaninami, przygotowanie szarż do załadunku pieców, podawanie i regulacja ciągła do kruszarek, recykling pyłów, dostawy paliw alternatywnych, punkt załadunku ciężarówek do ewakuacji odpadów
 • Analiza ilościowa próbek w laboratorium

Produkty

 

 • Waga samochodowa betonowa, Program do zarządzania, kontrola dostępu-szlabany, Wyświetlacz zewnętrzny, kamera do odczytu tablic rejestracyjnych
 • Waga kolejowa z zsypem wyładowczym. Waga taśmociągowa jednokrążnikowa technologiczna. Waga taśmociągowa wielokrążnikowa do sumowania dokładnego, technologiczna lub do transakcji handlowych.
 • Waga samochodowa, terminal samoobsługowy dla ciężarówek, szlabany, Program do zarządzania scentralizowanego, pulpit, automatyka.
 • Waga kolejowa do transakcji handlowych
 • Waga taśmociągowa jednokrążnikowa technologiczna sterująca procesem, waga taśmociągowa wielokrążnikowa do sumowania dokładnego, dozownik na zasadzie utraty ciężaru do silosu ważonego, dozownik na zasadzie utraty ciężaru do przenośnika taśmowego, dozownik objętościowy lub wagowy, przenośnik całkowicie ważony
 • Waga o niskiej nośności i wysokiej precyzji, analizator wilgotności

Metalurgia

PRECIA MOLEN oddaje do Państwa dyspozycji całą gamę urządzeń wagowych niezbędnych do prowadzenia Waszej działalności w tym wagi i dozowniki dynamiczne taśmowe

Aplikacje

 

 • Zarządzanie ciężarówkami ewakuującymi odpady produkcyjne, żużel, szlaka itp.
 • Sprawdzanie ilości surowców dostarczonych koleją (wapno) lub statkiem (węgiel, rudy)

 

 • Ekspedycja produktów finalnych, blachy, rury, pręty, taśmy, …
 • Pomiary poziomów silosów i przygotowanie ładunków
 • Mieszanki węgiel, wapno do oczyszczania gazów wylotowych
 • Dozowanie dodatków, kontrola procesów, itp.
 • Zarządzanie mieszankami do produkcji aglomeratu lub koksu
 • Analiza ilościowa próbek w laboratorium

Produkty

 

 • Waga samochodowa betonowa, Program do zarządzania ruchem na wadze, Kontrola dostępu-szlaban, Wyświetlacz zewnętrzny, Bramka kontroli radioaktywności
 • Waga kolejowa ze zsypem wyładowczym.
  Waga taśmowa jednokrążnikowa technologiczna na składowisku.
  Waga taśmowa wielokrążnikowa do dokładnego sumowania operacji załadunku-wyładunku na zwałowarce.
 • Waga kolejowa dla transakcji handlowych
 • Układ pomiarowy z czujnikami na ściskanie o dużej nośności.
 • Waga zbiornikowa, dozownik na zasadzie utraty ciężaru, Atex Z21
 • Podajnik ślimakowy ważony, dozownik na zasadzie utraty ciężaru, waga taśmociągowa, dozownik taśmowy
 • Ekstraktor taśmowy wagowy do dozowania węgla, wapienia, aglomeratu, granulatu, rudy, koksu, itp. przy tworzeniu mieszanin.
  Waga taśmociągowa jedno lub wielorolkowa, dozownik taśmowy wagowy od 20 do 3000 t/h
 • Waga o niskiej nośności i wysokiej precyzji, analizator wilgotności