Sběr odpadů

SVOZ ODPADU

Řízení okružního sběru

POUŽITÍ

 

 • Vážení kontejnerů

PRODUKTY

 

 • Vážení prováděné na sběrových automobilech: měřící řetězec se střihovými snímači na dvojitém rámu

pesee_bom_big

RECYKLAČNÍ CENTRA

Řízení sběru od jednotlivců a od firem

POUŽITÍ

 

 • Kontrola přístupu k pracovišti
 • Vyhodnocení odebraného odpadu
 • Vážení dodávek

PRODUKTY

 

 • Čtečka karet / závory / terminál s dotykovým displejem / interkom / Software pro řízení dopravy

controle-acces

 • Kapesní PC se čtečkou kódů, nakonfigurované pro provoz vzdáleného přístupu do databáze: práce bez PC na pracovišti
 • Propojení váhy pomocí WiFi

estimation-volumetrique

 • Zelený odpad / Štěrk / Objemný odpad: vážní plošina na zemi pod popelnicí nebo silniční mostní váha, vybavená terminálem řidiče se čtečkou značek a tiskárnou / řídící software včetně prahové hodnotou pro okruh
 • DTQD / DMS: plošina pro vážení 30 kg nebo 300 kg, k položení na zem nebo zabudování do podlahy
 • DEEE: plošina pro vážení 600 kg, k uložení na zem nebo mostní váhu pro kamiony

rocdechetbig

Překládací místA

Řízení dodávek z center pro likvidaci odpadů nebo z třídících center do středisek pro zpracování

POUŽITÍ

 

 • Vážení dodávek

PRODUKTY

 

 • Software pro řízení vjezdu / výjezdu vozidel: Terminál pro pěší / terminál pro nakládání / Software E/S / Software pro centralizovanou správu přes Ethernet / řízení závor

pont-quai-transfert

Třídící centrA

Kvalitativní a kvantitativní řízení odpadů

Vstup: dodávky tříděného odpadu
Výstup: Expedice dle oborů recyklace nebo na skládky

POUŽITÍ

 

 • Vážení dodávek
 • Vážení balíků
 • Váhy DTQD / DMS / DASRI
 • Váhy DEEE
 • Charakteristika kvality dodávky
 • Vážení odpadu na pásu
 • Regulace toku vstupujícího materiálu

PRODUKTY

 

 • Mostní váha  / Samoobslužný terminál pro těžká nákladní vozidla / Software E/S / Software pro centralizovanou zprávu  / závory na výjezdu z mostu / portál pro kontrolu, není-li materiál radioaktivní

pont_centre_tri

 • Plošina pro vážení 300 kg, uložení na zem
 • Vážení zabudováno do paletového vozíku

 

 • Plošina pro vážení 20 až 300 kg, k položení na zem nebo zabudování do země

 

 • Plošina pro vážení 600 kg, k položení na zem nebo zabudování do země
 • Mostní váha / Samoobslužný terminál pro těžké vozidla / Řídící software pro kamiony / Zelený-červený semafor / závory pro vjezd-výjezd z mostní váhy

 

 • Podlahové plošiny pro vážení vytříděného vzorku z dodávky.
 • Software pro kvalitativní nakládání s odpady

chaine_caracterisation

 • Řízení toku / Pásová váha se sumarizací hmotnosti prošlé přes vážní  stanoviště

pesage_continu_calcin