Stavební hmoty

OBALOVNA

PRECIA MOLEN vám dává k dispozici celou škálu potřebných vah pro procesy vaší obalovny (černého nebo bílého typu), pro nové instalace nebo modernizace

POUŽITÍ

 

 • Vážení na vstupu / výstupu kamionů s kamenivem
 • Předběžné dávkování štěrku a písku
 • Násypková váha na bitumen
 • Násypková váha na kamenivos
 • Násypková váha pro plnění
 • Plnění kamionů pro komerční využití
 • Vážení pro laboratorní analýzu

PRODUKTY

 

 • Betonová mostní váha AQP / Přenosný most AQP / vážící terminál / závora

 

 • Pásový objemový extraktor, automatizace, Rekompoziční software

 

 • měřící řetězec s ohybovým snímačem

 

 • měřící řetězec se střihovým snímačem

 

 • dávkovací násypka

 

 • Vážní most pod tepelně izolovanou dávkovací násypkou

 

 • Váha s malou váživostí a vysokou přesností, tiskárna

 

BETONÁRNA

PRECIA MOLEN PM vám dává k dispozici celou škálu potřebných vah pro procesy ve vaší betonárně pro nové instalace nebo modernizace a rovněž pro původní postupy kalibrace pomocí kalibrovaných snímačů

POUŽITÍ

 

 • Vážení na vstupu / výstupu kamionů s kamenivem a míchaček na cement
 • Předběžné dávkování štěrku a písků
 • Předběžné dávkování písku
 • Násypková váha na cement / kamenivo / vodu / přísady

PRODUKTY

 

 • Betonová mostní váha / vážící terminál  / závora / řídící software

 

 • Pásový objemový extraktor, automatizace, Rekompoziční software

 

 • Pásový hmotnostní extraktor, automatizace, Rekompoziční software

 

 • měřící řetězec s ohybovým snímačem

 

 • Váha s malou váživostí a vysokou přesností, tiskárna