Transformare

FABRICARE / DISTRIBUŢIE / ENERGIE

PRECIA MOLEN vă pune la dispoziţie toată gama de aparate de cântărire necesare procesului activităţii dumneavoastră, în special instrumente de cântărire şi gestiune exploatabilă direct în zona de Ex.

aplicaţii

 

 • Gestionarea cantităţilor de gaz lichid încărcate în cisternă
 • Verificarea materiilor prime la recepţia în unitate
 • Transportate pe cale rutieră
 • Feroviară, fluvială sau maritimă.
 • Verificarea aprovizionării cu materii prime direct prin benzi transportoare de la furnizor
 • Reglarea nivelurilor de cărbune din silozurile tampon.
 • Tonele de cărbune consumat pe durata sezonului de iarnă
 • Cunoaşterea nivelurilor de depozitare
 • Adăugarea betonitei în fluidele de foraj
 • Gestionarea cantităţilor încărcate cu cupa
 • Alimentarea regulată a cărbunelui şi liantului bituminos pentru amestecarea înainte de trecerea în presa de brichetat cărbune
 • Analiza calitativă a eşantioanelor în laborator

Produse

 

 • Controlul accesului-barieră, cântar auto Ex, repetitor de greutate Ex, program de gestionare intrări/ieşiri, interfaţă om-maşină şi automatizare pentru postul de încărcare

 

 • Pod feroviar-rutier cu fosă de descărcare, Cântar de bandă mono-suport pentru adăugare la stoc. Cântar de flux pentru carburanţi de substituţie

 

 • Cântar de bandă mono-suport pentru utilizare internă sau Cântar multi-suport pentru tranzacţii comerciale

 

 • Cântar multi-suport pentru urcarea sarcinilor înainte de introducerea în cuptor, pentru utilizare internă sau tranzacţii comerciale.

 

 • Lanţ de măsurare cu celulă de sarcină de compresie pe siloz

 

 • Buncăr cu cântar
 • Dozator prin pierdere de greutate

 

 • Traductor pe circuitul hidraulic al încărcătorului

 

 • Extractor ponderal cu bandă
 • Dozator volumetric cu impulsuri

 

 • Cântar cu plajă redusă de cântărire şi precizie înaltă
 • Desicator

Ciment / ipsos / îngrăşământ solid

PRECIA-MOLEN vă pune la dispoziţie toată gama de aparate de cântărire necesare procesului activităţii dumneavoastră, de la cântărire Statică până la dozare Continuă.

aplicaţii

 

 • Descărcarea vagoanelor sau navelor de materii prime
 • Descărcarea vagoanelor sau navelor de materii prime
 • Alimentarea continuă prin transportor de la cariera apropiată
 • Post de încărcare camioane / Expedierea produselor finite
 • Scoaterea din stoc pentru alimentarea instalaţiei, dozarea clincherului, gestionarea amestecurilor, pregătirea șarjelor pentru alimentarea cuptoarelor, alimentarea continuă şi regulată a morilor, reciclarea filerului, adăugarea carburanţilor de substituţie, post de încărcare a camioanelor la evacuarea deşeurilor
 • Analiza calitativă a eşantioanelor în laborator

Produse

 

 • Cântar auto din beton / Program de gestiune / controlul accesului – barieră / Repetitor de greutate / cameră de citire a plăcuţei de înmatriculare

 

 • Pod feroviar cu fosă de descărcare. Cântare mono-suport pentru depozitarea la sol cu precizie curentă.
 • Cântar multi-suport pentru totalizare precisă, pentru control intern sau tranzacţii comerciale.

 

 • Pod camion / Bornă pentru camioane / barieră / program de gestiune, pupitru, automatizare
 • Pod vagon pentru tranzacţii comerciale

 

 • Cântar mono-suport pentru indicarea monitorizării procesului, cântar multi-suport pentru totalizare precisă, dozator prin pierdere de greutate prin buncăr cântărit, dozator prin pierdere în greutate prin transportor cu cântar articulat, extractor volumetric sau ponderal, bandă complet cântărită

 

 • Cântar cu plajă redusă de cântărire şi precizie înaltă, desicator

 

SIDERURGIE

PRECIA-MOLEN vă pune la dispoziţie toată gama de aparate de cântărire necesare procesului din cursul activităţii dumneavoastră, în special echipamente de cântărire continuă şi de dozare ponderală.

Aplicaţii

 

 • Gestionarea camioanelor care evacuează deşeurile de producţie, lactate, scorie, zgură etc.
 • Verificarea cantităţilor de materii prime aduse de vagoane (calcar de siderurgie) sau nave (cărbuni, minereu)

 

 • Expedierea produselor finite, tablă, ţevi, fier, bobine etc.
 • Determinarea precisă a nivelurilor silozurilor şi pregătirea încărcăturii
 • Gestionarea amestecului de cărbune / var pentru tratarea fumului
 • Dozarea aditivilor, monitorizarea procesului: uree, returul filerului etc.
 • Gestionarea amestecului la fabricarea aglomeratului sau a cocsului
 • Analiza calitativă a eşantioanelor în laborator

Produse

 

 • Cântar auto din beton / Aplicaţie software de gestionare a intrărilor/ieşirilor, controlul accesului – barieră / Repetitor de greutate /  Cadru de control al radioactivităţii

 

 • Cântar feroviar cu fosă de descărcare
  Cântar mono-suport pentru adăugare la stoc, pentru utilizare internă
  Cântar multi-suport pentru totalizare precisa pe cupă

 

 • Cântar feroviar pentru tranzacţii comerciale

 

 • Lanţ de măsurare cu celule de sarcină de compresie cu plajă de cântărire mare

 

 • Buncăr cu cântar, dozator prin pierdere de greutate, Atex Z21

 

 • Cântar cu melc, dozator prin pierdere de greutate, cântar pe bandă, dozator cu bandă

 

 • Extractor ponderal cu bandă pentru dozarea cărbunelui, oxidului metalic, aglomeratului, peleţilor, minereului, cocsului etc. în mod proporţional
 • Cântărire pe transportor cu bandă prin cântar mono-suport, pentru precizia procesului, sau prin cântar multi-suport, pentru totalizare precisă. Dozator ponderal cu bandă cu capacitate între 20 şi 3.000 t/h pentru alimentarea cu peleţipondéral à bande de 20 à 3000 t/h pour alimentation en pellets

 

 • Cântar cu plajă redusă de cântărire şi precizie înaltă, desicator