Transformasjon

Sement / gips / fast gjødsel

PM tilbyr alle vektmuligheter for bearbeiding i din virksomhet, fra statisk veiing til kontinuerlig dosering.

Bruksområder

 

 • Styring av råstoffer ved mottak på anlegget
 • Lossing av vogner eller MP-skip, kontinuerlig mating via bånd fra tilliggende steinbrudd
 • Lastepunkt lastebiler / Frakt av ferdigprodukter
 • Tømming av lager for mating av anlegget, dosering slagg, styring av blandinger, forberedelse av last for mating av ovner, kontinuerlig og regulert mating av knusere, resirkulering av finmateriale, tilførsel av erstatningsdrivstoff, lastspunkt lastebil for bortkjøring av avfall
 • Kvalitativ prøveanalyse på laboratorium

Produits

 

 • Brovekt i betong / Styringsprogramvare / kontroll adgang-barrière / Vektdisplay/ nummerskiltlesende kamera

 

 • Bro jernbane med lossegrøft
 • Flerstasjonsvekt for presis sum, for intern kontroll eller for salg.
 • Enstasjonsvekt for plassering på lager på gulvet med vanlig presisjon.

 

 • Lastebilbro / Lastebilpunkt / barrière / styringsprogramvare, styrepanel, automatikk
 • Vognbro for salg

 

 • Enstasjonsvekt for indikasjon av prosessoppfølging, flerstasjonsvekt for presis sum, doserer vekttap via veid sikt, doserer vekttap via leddet transportørvekt, volumetrisk eller vektekstraktor, helveid bånd

 

 • Vekt med lav rekkevidde og god presisjon, avfukter

 

PRODUKSJON / DISTRIBUSJON / ENERGI

PM tilbyr alle vektmuligheter for bearbeiding i din virksomhet, blant annet måle- og styringsinstrumenter som kan brukes direkte i eksplosiv sone (Ex).

Bruksområder

 

 • Kontroll av mengder flytende gass som lastes på fat
 • Kontroll av råstoffer ved mottak på anlegget, fra landevei, jernbane, elv eller sjø.
 • Kontroll av forsyning av råstoffer direkte via leverandørens samlebånd
 • Regulering av kullnivåer i buffersiloene.
 • Tonn kull forbrukt i oppvarmingssesongen
 • Informasjon om lagernivåene
 • Tilsetning av bentonitt til borevæskene
 • Kontroll av mengdene lastet på skuffen
 • Regulert mating av kull og asfaltbindemiddel for blanding før passering i kulepresse
 • Kvalitativ prøveanalyse på laboratorium

Produkter

 

 • Brovekt Ex, Vektdisplay Ex, programvare inn-/utgang, IHM og automatikk på lastepunkt

 

 • Bro jernbane-vei med lossegrøft.
 • li>Integrert enstasjonsvekt for plassering i park.

 • Kretsvekt for erstatningsdrivstoff.

 

 • Integrert enstasjonsvekt for intern bruk eller flerstasjonsvekt for salg.

 

 • Flerstasjonsvekt for last før innsetting i ovn, til intern bruk eller salg.

 

 • Målekjede med kompresjonssensor på silo

 

 • Vektsikt, doserer med vekttap

 

 • Transduktor på hydraulisk krets på lasteren

 

 • Vektekstraktor med bånd, volumetrisk doserer med impulser.

 

 • Vekt med liten rekkevidde og god presisjon, avfukter

SIDERURGIE JERN- OG STÅLINDUSTRI

PM tilbyr alle vektmuligheter i din virksomhet, blant annet kontinuerlig vektutstyr og vektdoserer.

Bruksområder

 

 • Styring av lastebiler som kjører bort avfall fra produksjon, melk, slagg osv.
 • Kontroll av mengde innkommende råstoffer fra vogn (kalkstein) eller fra skip (kull, mineraler)

 

 • Frakt av ferdigprodukter, plater, rør, jern, spoler …
 • Fininnstilt nivåmeter for siloer og forberedelse av last
 • Styring av blanding kull/kalk for behandling av røyk
 • Dosering tilsetninger, oppfølging prosessering: urea osv.
 • Styring av blanding ved produksjon av agglomerat eller koks
 • Kvalitativ prøveanalyse på laboratorium

Produkter

 

 • Brovekt i betong, Styringsprogramvare inn-/utgang, kontroll adgang-barrière, Vektdisplay, Portal for detektering av radioaktivitet

 

 • Skinnebro med lossegrøft / Enstasjonsvekt for oppstiling i park til intern bruk / Flerstasjonsvekt for finsummering på hjul Skuffe for oppstilling-innhenting
 • Brovekt på skinner for salg

 

 • Målekjede med kompresjonssensorer med stor rekkevidde.

 

 • Atex Z21 Vektsikt, doserer med vekttap, Atex Z21

 

 • Veieskrue, doserer med vekttap, vekt på bånd, doserer på bånd

 

 • Vektekstraktor med bånd for dosering av kull, metallkalk, agglomerat, pellets, malm, koks osv. i riktig forhold
 • Veiing på transportør med bånd via enstasjonsvekt for presisering av prosessering eller via flerstasjonsvekt for finsummering. Doseur pondéral à bande de 20 à 3000 t/h pour alimentation en pellets Vektdoserer fra 20 til 3000 t/t for forsyning av pelletssupply pellets

 

 • Vekt med lav rekkevidde og god presisjon, avfukter