Transport, magazynowanie

Silosy zbożowe

Rolnicy, Handlowcy, Spółdzielnie
Ilościowe zarządzanie przepływem

Wejście: weryfikacja dostaw surowców
Wyjście: ekspedycja do odbiorców
Rotacja: rozliczenia wewnętrzne transfer wewnętrzny

Aplikacje

 

 • Zarządzanie ilością zbóż członków spółdzielni, sprawdzenie dostaw pasz, nawozów płynnych.
 • Kontrola przeładowania przed wyjazdem na drogi.
 • Zarządzanie dostawami pod kątem fakturowania.
 • Załadunek pojazdów przed wysyłką towarów sypkich np. nawozów stałych
 • Załadunek, rozładunek w Metrologii Prawnej dla ekspedycji, odbioru transportem drogowym, kolejowym lub wodnym.
 • Transfer dla przewietrzania lub suszenia produktów
 • Analiza próbek, pomiar wilgotności

Produkty

 

 • Waga samochodowa betonowa legalizowana, oprogramowanie zarządzania wjazdem/wyjazdem pojazdów

coop1

 • Waga taśmociągowa do użytku wewnętrznego przed ważeniem na wadze samochodowej

coop3big

 • Waga odważająca klasy 0,2 lub 0,5 oraz w wersji ATEX 1/3 D lub 2/3 D
 • Waga z szalką nierdzewną, waga laboratoryjna, wagosuszarka

labo_coop

Silosy portowe

Ilościowe zarządzanie przepływem

Wejście: rozładunek statków pod nadzorem celnym
Wyjście: załadunek statków pod nadzorem celnym
Rotacja: transfer wewnętrzny

Aplikacje

 

 • Ważenie wysyłek samochodowych, kontrola przeładowania, Ważenie dostaw
 • Rozładunek statków w Metrologii Prawnej pod nadzorem celnym
 • Załadunek wysyłkowy w Metrologii Prawnej dla transportu drogowego, kolejowego lub wodnego.
 • Transfer dla przewietrzania, suszenia lub przetwarzania
 • Analiza próbek, pomiar wilgotności

Produkty

 

 • Waga samochodowa betonowa, oprogramowanie zarządzania wjazdem/wyjazdem pojazdów,
  Program do zarządzania, Terminal samoobsługowy, szlabany

siloport1big

 • Waga odważająca klasy 0,2 lub 0,5 oraz w wersji ATEX 1/3 D lub 2/3 D

silo

 • Waga odważająca klasy 0,2 lub 0,5 oraz w wersji ATEX 1/3 D lub 2/3 D

siloport2big

 • Waga z szalką nierdzewną, waga laboratoryjna, wagosuszarka

labo_coop

Przetwórstwo nasion, pasze dla zwierząt

Ilościowe zarządzanie przepływem

Wejście: dostawy surowców
Wyjście: ekspedycja do odbiorców przetworzonych produktów
Proces: dozowanie mieszanin i podawanie dodatków

Aplikacje

 

 • Ważenie Odbiór/Wysyłka drogowa, kontrola przeładowania
 • Zarządzanie mieszaninami, dodawanie dodatków uszlachetniających
 • Transfer dla przewietrzania, suszenia lub przetwarzania produktów
 • Analiza próbek, pomiar wilgotności

Produkty

 

 • Waga samochodowa betonowa, oprogramowanie zarządzania wjazdem/wyjazdem pojazdów, stanowisko samoobsługowe, szlaban

 

 • Dozownik taśmowy, dozownik na zasadzie utraty ciężaru, układ pomiarowy wagowy

 

 • Waga odważająca klasy 0,2 lub 0,5 oraz w wersji ATEX 1/3 D lub 2/3 D

 

 • Waga z szalką nierdzewną, waga laboratoryjna, wagosuszarka