Utvinning

SABLIERE STEINBRUDD / SANDTAK

Alle steinbrudd bruker faststående eller transporterbare veiesystemer for å vite hvor stor mengde som produseres og for å måle mengden ferdigprodukter – enkle eller sammensatte – som de sender til sine kunder.

PRECIA-MOLEN har god erfaring innen granulater, selskapet er kjent og anerkjent for sin fagkunnskap innen brovekter, og utvider regelmessig sitt produktutvalg for steinbrudd. Gradvis har utvalget blitt utvidet med integrerte vekter, veiing i skuffe, doseringsluker, båndekstraktorer og programvarer for ny sammensetning for å styre hele prosessen.

Bruksområder

 

 • Styring av frakt av materialer til kundene
 • Produksjonsstyring: fastsettelse av sirkulerende vekt, regulering av mating av knusere og sikter
 • Lagerstyring: kvantifisering av tonn tatt fra lager måling, etter kvalitet, av tonnasje satt på lager
 • Lasting for intern bruk på lastebiler, vogner eller elvebåter
 • Lasting for salg på lastebiler, vogner eller elvebåter
 • Evakuering av fyllstoff
 • Kontroll av overvekt
 • Ny sammensetning av granulat, volumetrisk eller etter vekt
 • Kvalitativ produksjonsanalyse: ferdigprodukter og i produksjon

Produkter

 

 • Faststående brovekt eller anleggsvekt, programvare for inn-/utgang av lastebiler, sjåførpunkt, kontroll av tilgang-barrière-trafikklys-solenergi

photo1

 • Flytkontrollør med tendensindikator, flerdrevs finpresisjonsvekt mellom primær- og sekundærknusere, programvare for produksjonskontroll

 • Enstasjonsvekt på transportbånd eller stacker for lagerplassering
 • Enstasjonsvekt på samlebånd for uthenting fra lager
 • Programvare for produksjonsstyring

photo2

 • Lasteluke, lastebro under sikt,
 • Sikt for forhåndslasting på sensorer
 • Enstasjonsvekt for forhåndslasting før veiing på brovekt

chgt_camion_bt_big

 • Lastebro under sikt med veiepunkt / Sikt på sensorer med veiepunkt / Flerstasjonsvekt på samlebånd / Samlebånd med selvstendig veiing for å unngå veiing på brovekt

photo3

 • Målingskjede for fyllstoffsilo via 3 eller 4 kompresjonssensorer, med uavbrutt mating av silo under fasen med forhåndslasting

photo4

 • Transduktor med hydraulisk trykk transportert på lasteskuffe / Transduktor med pneumatisk trykk transportert på lastebiler / Integrert enstasjonsvekt på lastebånd / Vektekstraktor under sikt

photo5

 • Doseringsluke, Volumetrisk ekstraktor med bånd, Vektekstraktor med bånd, kontrollautomatikk og programvare for ny sammensetning

photo6

 • Laboratorievekt med lav rekkevidde og god presisjon, skriver

photo7