Wydobycie

Górnictwo węglowe

Wszystkie zakłady górnicze używają systemów ważących dla zarządzania jakością produkowanych materiałów jak i do pomiarów ilości produktu końcowego prostego lub złożonego, które wysyłane są do odbiorców.

Silny swoją wiedzą zawodową, PRECIA-MOLEN, producent znany i uznany przez swoje doświadczenie odnośnie wag samochodowych regularnie rozszerza swoją ofertę dla przemysłu kruszyw, która zawiera wagi taśmociągowe, wagi do ładowarek, zasuwy dozujące, podawarki taśmowe i oprogramowanie do zestawiania mieszanin sterujące nimi.

Aplikacje

 

 • Zarządzanie Ekspedycją towarów do Klientów
 • Zarządzanie produkcją: określanie ciężaru obiegowego
 • Zarządzanie magazynem: ilościowy odbiór ze składowiska
 • Załadunek samochodów, wagonów
 • Załadunek samochodów, wagonów – transakcje
 • Zestawianie mieszanek węglowych, objętościowe lub wagower

Produkty

 

 • Waga samochodowa, oprogramowanie zarządzania wjazdem/wyjazdem pojazdów, stanowisko samoobsługowe, kontrola dostępu, szlabany, semafory świetlne

photo1

 • Kontroler przepływu, jako wskaźnik tendencji, waga taśmociągowa wielokrążnikowa dokładna między kruszarkami, program kontroli produkcji.

 • Waga taśmowa jednokrążnikowa dostarczająca na składowiska Waga taśmowa jednokrążnikowa na taśmociągu zbiorczym odbierającym ze składowiska, program kontroli produkcji.

photo2

 • Zasuwa do załadunku, punkt załadunkowy pod silosem, waga zbiornikowa do wstępnego załadunku Waga taśmowa jednokrążnikowa do załadunku wstępnego przed ważeniem na wadze pomostowej

chgt_camion_bt_big

 • Waga do załadunku pod silosem z terminalem wagowym, zbiornik buforowy ważony z terminalem wagowym. Waga taśmociągowa wielokrążnikowa, Przenośnik taśmowy autonomiczny zapobiegający wielokrotnym ważeniom na wadze samochodowej

photo3

 • Zasuwa do załadunku, Dozownik objętościowy taśmowy, Dozownik wagowy taśmowy, automatyka sterująca i program zestawiania mieszanin.

photo6

Kamieniołomy, żwirownie

Wszystkie kamieniołomy używają systemów ważących stałych lub pokładowych dla zarządzania jakością produkowanych materiałów jak i do pomiarów ilości produktu końcowego prostego lub złożonego, które wysyłane są do odbiorców.

Silny swoją wiedzą zawodową, PRECIA-MOLEN, producent znany i uznany przez swoje doświadczenie odnośnie wag samochodowych regularnie rozszerza swoją ofertę dla przemysłu kruszyw, która zawiera wagi taśmociągowe, wagi do ładowarek, zasuwy dozujące, podawarki taśmowe i oprogramowanie do zestawiania mieszanin sterujące nimi.

Aplikacje

 

 • Zarządzanie Ekspedycją towarów do Klientów
 • Zarządzanie produkcją: określanie ciężaru obiegowego, regulacja podawania do kruszarki i sit
 • Zarządzanie magazynem: ilościowy odbiór ze składowiska
 • Załadunek samochodów, wagonów lub barek
 • Załadunek samochodów, wagonów lub barek – transakcje
 • Ewakuacja wypełniaczy
 • Kontrola przeładowania
 • Zestawianie mieszanin granulatów, objętościowe lub wagowe
 • Analiza ilościowa produkcji: produktów w trakcie produkcji oraz produktów finalnych

Produkty

 

 • Waga samochodowa stała lub przenośna, oprogramowanie zarządzania wjazdem/wyjazdem pojazdów, stanowisko samoobsługowe, kontrola dostępu, szlabany, semafory świetlne, zasilanie słoneczne

photo1

 • Kontroler przepływu, jako wskaźnik tendencji, waga taśmociągowa wielokrążnikowa dokładna między kruszarkami, program kontroli produkcji.

 • Waga taśmowa jednokrążnikowa dostarczająca na składowiska
 • Waga taśmowa jednokrążnikowa na taśmociągu zbiorczym odbierającym ze składowiska, program kontroli produkcji.

photo2

 • Zasuwa do załadunku, punkt załadunkowy pod silosem, waga zbiornikowa do wstępnego załadunku
 • Waga taśmowa jednokrążnikowa do załadunku wstępnego przed ważeniem na wadze pomostowej

chgt_camion_bt_big

 • Waga do załadunku pod silosem z terminalem wagowym, zbiornik buforowy ważony z terminalem wagowym.
 • Waga taśmociągowa wielokrążnikowa, Przenośnik taśmowy autonomiczny
 • zapobiegający wielokrotnym ważeniom na wadze samochodowej

photo3

 • Układ pomiarowy silosu wypełniaczy na 3 lub 4 czujnikach na ściskanie z nieprzerwanym napełnianiem silosu podczas fazy wstępnego załadunku

photo4

 • Przetwornik ciśnienia w obwodzie hydraulicznym ładowarki
 • Przetwornik ciśnienia pneumatycznego zabudowany w ciężarówce
 • Waga taśmociągowa jednokrążnikowa na taśmociągu załadowczym
 • Dozownik wagowy pod zbiornikiem buforowym

photo5

 • Zasuwa do załadunku, Dozownik objętościowy taśmowy, Dozownik wagowy taśmowy, automatyka sterująca i program zestawiania mieszanin.

photo6

 • Waga o niskiej nośności i wysokiej precyzji, drukarka

photo7