ZPRACOVÁNÍ

VÝROBA / DISTRIBUCE / ENERGIE

PRECIA MOLEN vám dává k dispozici celou škálu potřebných vah pro procesy při vaší činnosti, zvláště pak nástroje pro vážení a řízení použitelné přímo v oblasti Ex.

POUŽITÍ

 

 • Řízení dávkování kapalného plynu při plnění cisterny
 • Ověřování surovin při příjmu ke zpracování, dodány po silnici
 • železnici
 • říční nebo námořní dopravou
 • Ověření dodávek surovin přímo na pásovém dopravníku dodavatele
 • Regulace hladiny uhlí v silech pomocí vyrovnávacích zásobníků.
 • Zjišťování hmotnosti uhlí, spotřebovaného v průběhu topné sezóny
 •  Zjištění hladiny skladovaného materiálu
 • Přidávání bentonitu do vrtacích tekutin
 • Regulace množství, naloženého v lopatě
 • Regulované plnění uhlím a asfaltovým pojivem pro smíšení před přivedením do lisu
 • Kvalitativní analýza vzorků v laboratoři

PRODUKTY

 

 • Řízení přístupu-závora / mostní váha Ex / pomocný displej Ex / řídící software / MMI a automatizace plnícího stanoviště

 

 • Kolejová-silniční mostní váha výsypkou / jednostolicová pásová váha pro interní použití / vícestolicová pásová váha pro obchodní transakce / průtočná váha pro alternativní paliva

 

 • Jednostolicová pásová váha pro interní použití / vícestolicová pásová váha pro obchodní transakce

 

 • Vícestolicová váha vážení paliva jdoucího do pece, pro interní použití nebo obchodní transakce

 

 • Měřící řetězec s tlakovým snímačem instalovaný pod silem

 

 • Važící násypka
 • dávovač

 

 • Snímač v hydraulikém okruhu nakladače

 

 • Hmotnostní pásový extraktor
 • Pulzní objemový dávkovač.

 

 • Váha s malou váživostí a vysokou přesností
 • Sušící váha

Cement / sádra / hnojiva

PRECIA-MOLEN vám dává k dispozici celou škálu vah potřebných pro procesy při vaší činnosti, pro statické měření a kontinuální dávkování

POUŽITÍ

 

 • Řízení příjmu surovin do provozu
 • Vyprazdňování vagónů nebo plavidel
 • Nepřetržité plnění pomocí dopravníku z blízkého lomu
 • Stanoviště pro plnění kamionů / Expedice finálních produktů
 • Vyskladňování pro zásobování výroby, dávkování slinku, řízení přípravy směsí, příprava náplní pro dávkování do pecí, kontinuální a regulované zásobení drtičů, recyklace plniv, dávkování paliv, nakládací stanice pro kamiony při odstraňování odpadů
 • Kvalitativní analýza vzorků v laboratoři

PRODUKTY

 

 • Betonová mostní váha / řídící software / kontrola přístupu-závora / pomocný displej / kamera pro čtení SPZ

 

 • Kolejová váha s výsypkou / jednostolicová pásová váha pro naskladňování se standardní přesností / vícestolicová pásová váha pro přesnou sumarizaci
 • K vnitřní kontrole nebo pro obchodní transakce

 

 • Most pro kamiony / terminál  / závora / řídící software / ovládací pult / automatika
 • Mostní kolejová váha pro vážení vagónů v obchodních transakcích

 

 • Jednostolicová váha pro řízení procesu / vícestolicová váha pro přesnou sumarizaci / loss-in weight váha s váženým zásobníkem / vážící dopravník / objemový nebo hmotnostní extraktor / plně vážený pás

 

 • Váha s malou váživostí a vysokou přesností, sušící váha

 

OCELÁŘSTVÍ

PRECIA-MOLEN vám dává k dispozici celou škálu vah potřebných pro procesy při vaší činnosti, zvláště pak zařízení pro kontinuální vážení a hmotnostní dávkování

POUŽITÍ

 

 • Vážení kamionů při likvidaci opdadů při výrobě, strusky, škváry apod.
 • Kontrola množství surovin dopravovaného vagóny (vápenec) nebo lodí (uhlí, minerály)

 

 • Expedice hotových produktů, plechů, trubek, tyčí, cívek, …
 • Přesné měření hladiny v silech a příprava plnění
 • Regulace směsi uhlí / vápna pro seřízení spalin
 • Dávkování přísad, podle procesu: močovina, plnidla, atd
 • Řízení přípravy směsi pro výrobu aglomerátu nebo koksu
 • Kvalitativní analýza vzorků v laboratoři

PRODUKTY

 

 • Betonová mostní váha / řídící software / řízení přístupu-závora / pomocný displej / kontrola radioaktivity

 

 • Kolejová mostní váha s výsypkou
  Jednostolicová pásová váha pro interní použití
  Vícestolicová pásová váha pro přesnou sumarizaci

 

 • Kolejová mostní váha pro obchodní transakce

 

 • Měřící řetězec s tlakovými snímači

 

 • Važící násypka, dávovač, Atex Z21

 

 • Šneková váha, dávkovač, pásová váha, pásový dávkovač

 

 • Hmotnostní pásový extraktor pro dávkování uhlí, vápence, agregátu, pelet, rudy, koksu apod. ve správném poměru
 • Vážení na pásovém dopravníku pomocí jednostolicové váhy pro procesní přesnost nebo pomocí vícestolicové váhy pro přesnou sumarizaci. Hmotnostní pásový dávkovač s kapacitou 20 až 3000 t/h pro plnění peletami

 

 • Váha s malou váživostí a vysokou přesností / sušící váha