Zpracování odpadů

KompostárnY

Řízení toku materiálu:

Vstup zeleného odpadu. Hromadná přeprava kompostu a pilin

POUŽITÍ

 

 • Vážení na vstupu zeleného odpadu
 • Vážení na výstupu z:
  • Piliny k lisovací jednotce pro výrobu granulí k vytápění
  • Kompost k zemedělcům, jednotlivcům a zahradnictvím
 • Vážení lopaty nakladače

PRODUKTY

 

 • Mostní váha / Samoobslužný terminál  pro těžká nákladní vozidla  / Řídící software pro kamiony / Zelený-červený semafor / závory pro vjezd-výjezd z mostní váhy

compostage

 • Mostní váha / Terminál  pro váhy pro těžká nákladní vozidla  / Řídící software E/S pro kamiony / Zelené-červené světlo / bariéry pro vjezd-výjezd z mostu

borne_bi300_compost_big

 • Hydraulický tlakový snímač na nakladači

pecompost

JendotkY na výrobu metanu

Řízení toku materiálu:

Vstup odpadů OMR, BioD k valorizaci. Výstup produktů: kompost 3 kvalit.

POUŽITÍ

 

 • Řízení přístupu k pracovišti
 • Vážení na vstupu / výstupu vozidel

PRODUKTY

 

 • Čtečka karet / závory / terminál s dotykovým displejem / interkom / Software pro řízení dopravy / Světla / fotoaparát / portál pro detekci, není-li materiál radioaktivní

 

 • Mostní váha / Terminál pro pěší a váhy pro těžká nákladní vozidla / Software E/S / Software pro cebtralizované řízení přes extranet / bariéry na výstupu z mostu / automatické čtení registračních značek pomocí laserové kamery, fotografie vozidla a řidiče přiřazena k vážení / software pro sledování radioaktivity při vážení

 

JEDNOTKY ENERGETICKÉHO ZHODNOCENÍ

Řízení toku materiálu:

Vstup odpadů DM, DIB, DASRI. Výstup slínku ke zhodnocení.

POUŽITÍ

 

 • Řízení přístupu k pracovišti
 • Vážení na vstupu / výstupu vozidel
 • Identifikace, kontrola radioaktivity a vážení BIG-BAGů DASRI na příjmu
 • Vážení na páse
 • Vážení na páse před skladováním nebo expedicí

PRODUKTY

 

 • Čtečka karet / závory / terminál s dotykovým displejem / interkom / Software pro řízení dopravy / Světla / fotoaparát / portál pro detekci, není-li materiál radioaktivní

controle_acces2

 • Mostní váha  / Samoobslužný terminál pro těžká nákladní vozidla / Software E/S / Software pro centralizovanou zprávu  / závory na výjezdu z mostu / portál pro kontrolu, není-li materiál radioaktivní

chambery_metropole

 • Vážící plošiny uložené v zemi nebo položené na zemi s přístupovými rampami 600 kg
 • Detektor radioaktivity, software pro sledování

 

 • Kontrola průtoku, integrační váha, regulace přívodu materiálu, sumarizace hmotností procházejících přes kontrolní body, atd.

 

 • Pásová váha pro obchodní transakce, instalovaná na pásovém dopravníku pro nakládádní na silniční a kolejová vozidla
 • Važící dopravník s váhou pro nakládání do lodí

 

CENTRÁLNÍ UKLÁDÁNÍ KONCOVÉHO ODPADU

Řízení příjmu dodávek:

Vstup koncového odpadu.

POUŽITÍ

 

 • Řízení příjmu dodávek

PRODUKTY

 

 • Mostní váha  / Samoobslužný terminál pro těžká nákladní vozidla / Software E/S / Software pro centralizovanou zprávu  / závory na výjezdu z mostu / portál pro kontrolu, není-li materiál radioaktivní
 • Pásová váha na pásovém extraktoru pod skladovací násypkou

csdu_big

 

 

 

POUŽITÍ

 

 • Pèse Benne ou Pèse Remorque
 • Pesage Boues sur tapis en sortie de filtre presse
 • Pesage Entrée / Sortie Véhicules

PRODUKTY

 

 • PESAGE STATIQUE :
  Tablier peseur / info seuil de remplissage / borne lecture badge / logiciel de gestion

 

 • PESAGE CONTINU :
  Bascule intégratrice pour totalisation des tonnes mises en benne, gestion pondérale du sélecteur de voie

 

 • PESAGE STATIQUE :
  Pont bascule béton / Borne piéton ou PL / Logiciel E/S / Logiciel de gestion centralisée / barrières de sortie de Pont

station_epuration