Massa en zwaartepunt bepaling

Naast installatie, onderhoud, reparatie en keuringen kan PRECIA-MOLEN ook de massa (gewicht) van een constructie/machine bepalen, alsmede het zwaartepunt ervan (in horizontaal vlak). Dit kan op elke locatie plaats vinden mits een goede draagkrachtige vloer voor de meetpunten aanwezig is.

De uitkomsten van een massa en zwaartepunt bepaling worden bijvoorbeeld gebruikt voor het bepalen van de benodigde hijs- en transportmiddelen, de juiste hijspunten of bepaling van de stabiliteit bij plaatsing op een schip of booreiland.

Meting vindt plaats met 3 of 4 load cells (elk met 40 ton capaciteit), direct geplaatst onder de constructie met behulp van hulpstukken/oplegdelen voor correcte meting en om beschadigingen aan de constructie te voorkomen. Meetpunten worden op, met de opdrachtgever afgestemde posities geplaatst. Per steunpunt (meetpunt) kan de massa bepaald worden alsmede de totale massa van het object. Aan de hand van de metingen van afstanden tussen de meetpunten (t.o.v. een referentiepunt) kan het zwaartepunt (in horizontaal vlak) bepaald worden. Na het uitvoeren van de metingen en berekeningen wordt een meetcertificaat opgesteld.

De gebruikte load cells worden periodiek gekalibreerd en met de toegepaste afleesapparatuur (Laptop PC) afgeregeld om te voldoen aan klasse III van de EN-45501.

Precia-Molen massa- en zwaartepunt bepaling

Maximaal weegvermogen: 150.000 kg met aflees eenheid van 50 kg. Bij maximale massa van bijvoorbeeld 60.000 kg is de aflees eenheid 20 kg. Nauwkeurigheid van de meting: ca. 0.2 – 0.5 %.

Onze service dienst beschikt over het juiste vijzelmateriaal om de load cells op een correcte en veilige manier te plaatsen onder de constructie/machine, in overleg met de opdrachtgever.

Met de set load cells en afleesapparatuur kunnen ook weegsystemen (alle fabricaten) van tanks en silo’s gecontroleerd worden. Veel silo’s en tanks met een weegsysteem kunnen niet met testgewichten gecontroleerd worden omdat voorzieningen ontbreken om de testgewichten te kunnen plaatsen. In niet gekeurde (=niet geijkte) weeginstallaties is een dergelijke controle ook niet noodzakelijk en worden de weegsystemen vaak met simulator ingeregeld of met gewogen ballast in de tank of silo (water, product).

De laatstgenoemde methode is omslachtig en vaak niet uitvoerbaar.

Met de test set is het mogelijk om een controle uit te voeren die aantoont of het weegsysteem binnen de gestelde/afgesproken nauwkeurigheid functioneert en daarbij, indien nodig en mogelijk, opnieuw afgeregeld kan worden.

Precia-Molen massa- en zwaartepunt bepaling voorbeeld