Ombouw mechanische weegautomaat (afzakwegers) naar een elektronisch-pneumatisch systeem.

 

Precia-Molen weegautomaat EM

De oude weegautomaten van het type EMC(I) of EMI kunnen diverse vulsystemen hebben, zoals:

  • Kleppen
  • Trilgoot
  • Klep- en trilgoot
  • Transportband

De ombouw van de afzakwegers omvat het monteren van een load cell (type C3- OIML-R60)  ter vervanging van het hefboomstelsel of eventueel ter vervanging van een krachtopnemer uit eerdere ombouw. De load cell met speciale ophanging wordt in de trekstang gemonteerd en via een junctionbox gekoppeld met de I 410 GFS controller voor de elektronische gewichtsuitlezing en verwerking.

De bestaande hefmagneten voor bediening van de kleppen (vulsysteem en weegbak) komen te vervallen en voor bediening van deze kleppen worden dubbelwerkende pneumatische cilinders gemonteerd. Magneetventielen voor bediening van de cilinders worden door de I410 GFS aangestuurd (outputs voor grof- en fijnvullen).

Voorbeeld van de cilinder montage vulklep                        Voorbeeld van de cilinder montage losklep

cilinder vulklepsysteem        cilinder losklepsysteem

Indien het vulsysteem een trilgoot (220 V) bevat kan deze behouden blijven, mits in goede technische staat. Met behulp van een nieuw relais, veilig in een kastje ingebouwd, wordt de trilgoot aangestuurd door de I410 GFS. Indien het vulsysteem uit twee kleppen bestaat zal een tweede vulklep-cilinder met magneetventiel gebruikt worden. Inputs op de I410 GFS zijn b.v. “start”  en “vrijgave lossen”.

Voor ombouw / revisie                                             Na ombouw / revisie

afzakweger voor de ombouw           afzakweger na de ombouw

Montage en afregelen:

De beschreven ombouw van de afzakwegers wordt door onze service dienst volledig ter plaatse uitgevoerd, mits installatie goed en veilig toegankelijk is. Weeg-technisch afregelen, eindcontrole en korte instructie voor bediening van de I410 GFS controller maakt de oplevering volledig.

Een MID (OIML-R61) keuring kan door onze service dienst zelf uitgevoerd worden.